Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Kurz Perfect Match | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Kurz Perfect Match

Kurz Perfect Match


Najnovšie poznatky psychológie sa premietli do nástroja novej generácie – PERFECT MATCH INTERVIEW.

 

Perfect Match Interview (PMI) je jedinečný, a pritom jednoduchý nástroj, vďaka ktorému budú Vaši pracovníci zodpovední za nábor a výber zamestnancov efektívnejšie identifikovať najvhodnejších kandidátov na ktorúkoľvek pozíciu. Tento unikátny nástroj si osvoja na interaktívnom dvojdňovom kurze.

Vďaka PMI:

 • urýchlite adaptačný proces,
 • zvyšujete zaangažovanosť zamestnanca,
 • predídete predčasnému odchodu pracovníka,
 • poskytnete manažérovi nástroj na rozvoj nového pracovníka,
 • zvýšite spokojnosť na oboch stranách.

 

ČO HOVORIA ABSOLVENTI KURZU

Rozvojové programy na výber zamestnancov sú síce v ponuke, ale nech je ich názov akokoľvek atraktívny, ponúkajú štandardné nástroje. Tento tréning – Perfect Match – pomáha zistiť nevypovedané a často neuvedomené očakávania manažéra na obsadzovanú pozíciu.” PREČÍTAJTE SI, AKO REAGUJÚ MANAŽÉRI

Markéta Hritz / HR Director VSE, a.s.

 „Na kurze Perfect Match som získala iný pohľad na otázky na pohovore (neočakávané, neštandardné) a bližšie spoznanie seba – miestami prekvapenie, čo som sa o sebe dozvedela. Oceňujem, že je na trhu kurz, ktorý je navrhnutý pre ľudí z HR (recruiteri, vzdelávači), ktorý je dostatočne univerzálny pre viaceré firmy a pozície a prináša väčší poriadok do toho, čo reálne manažér chce a potrebuje. Často som mala problém s presnou identifikáciou toho, čo manažér naozaj chce a práve v tom mi môže táto metóda pomôcť.“

Petra Mutišová / Recruiter, Regional Card Processing Center

Za veľké plus pokladám odbornejší pohľad na výberový proces. Potvrdila som si, že niektoré veci robím intuitívne, ale pre partnerský vzťah s manažérom pomôže práve tento odbornejší pohľad.

HR Generalist – Business Partner, Spoločnosť v odvetví bankovníctva

ĎALŠIE VYJADRENIA ABSOLVENTOV

PRE KOHO JE PERFECT MATCH URČENÝ:

 • pracovníci zodpovední za nábor a výber zamestnancov
 • začínajúci recruiteri, ktorí chcú zvýšiť kvalitu vyberaných kandidátov už od začiatku
 • skúsení recruiteri, ktorí chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu

 

PERFECT MATCH JE ÚČINNÝ, PRETOŽE

 • nástroj Perfect Match Interview je založený na najnovších poznatkoch kognitívnej psychológie a výskumu metaprogramov v rámci NLP
 • ťažisko programu je na praktickom precvičovaní a schopnosti viesť PMI interview s manažérom aj s kandidátom
 • pri precvičovaní počas kurzu účastníci vychádzajú z reálnych potrieb svojich organizácií
 • využíva jednoduché záznamové hárky, z ktorých vzniknegraficky zrozumiteľný profil
 • techniky sú ľahko aplikovateľné do praxe, účinné a časovo veľmi úsporné

 

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je naučiť účastníkov – pracovníkov zodpovedných za nábor a výber zamestnancov:

 • lepšie identifikovať, akých kandidátov firma skutočne potrebuje
 • definovať, aké požiadavky na kandidáta má bezprostredný nadriadený
 • identifikovať preferencie v štýle práce u manažéra aj kandidáta iba za pár minút
 • lepšie vedieť, na čo sa zamerať počas interview tak, aby kandidát „zapadol“ k jeho manažérovi
 • vedieť viesť osobný výberový rozhovor so schopnosťou identifikovať kľúčové štýlové preferencie
 • vedieť predložiť odporúčania manažérovi, ktoré sú dôležité pre vedenie a rozvoj jeho budúceho podriadeného

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

 • najčastejšie príčiny, prečo výber zlyháva
 • čo je úspešný výber
 • dimenzie zhody medzi pracovníkom a organizáciou
 • (person-job, person-team, person-superior, person-climate, person-values, person-organisation)
 • rola manažéra, pre ktorého hľadáme kandidátov
 • ktoré dimenzie sú pri ktorom výbere kritické
 • ako ovplyvňuje zhoda v štýlových preferenciách úspech výberu
 • ako preveriť čo najjednoduchšie základnú zhodu medzi kandidátom a organizáciou
 • metaprogramy a ich identifikácia
 • precvičenie dialógov

CENA KURZU ZAHŔŇA

 • 2 dni intenzívneho tréningu
 • certifikát o absolvovaní školenia a osvojení si techniky Perfect Match Interview
 • stravu a občerstvenie počas celého tréningu
 • tréningové pomôcky a materiály

 

TERMÍNY

 Najbližšie termíny
 17. – 18. 5. 2018
 Jeseň 2018

 

 • Cena kurzu za osobu je 540 EUR bez DPH.
 • Pri viacerých účastníkoch ponúkame množstevné zľavy (viac na info@adda.sk).
 • Zľavy nie možné kombinovať.
 • Kurz sa otvára podľa záujmu; vyhradzujeme si právo výcvik neotvoriť, resp. presunúť jeho začiatok na neskorší termín, z dôvodu nedostatočnej účasti, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu účastníkov v skupinách.
 • Ďalšie informácií o kurze nájdete tu: Perfect Match kurz leták

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Prihláste sa

Záväzná prihláška na kurz

  Kontaktné údaje

  Fakturačné údaje  Školenie som absolvovala cca pred 2 rokmi, keď som pracovala v spoločnosti Slovak Telekom. Priebeh školenia bol pútavný a tým, že sa ako HR BP a špecialista ľudských zdojov, a kouč zaujímam aj o NLP ako také bolo to pre mňa veľmi vítané a zapadalo mi to do celkového fondu nástrojov, ktoré viem využívať. V praxi som túto metódu začala využívať ihneď po zaškolení. Stretla sa s veľkým úspechom, detailnejšie som si s manažérmi vedela určiť v čom kandidát splňa predpoklady a kde sú oblasti, s ktorými je potrebné pracovať a aj sám manažér si určil, či je to pre neho akceptovateľné.
  Manažér si po takomto výbere vedel rýchlejšie zaradiť nového kolegu a hneď aj vedel, s ktorou jeho oblasťou pracovať. Ak sa predstava manažéra nezhodovala s profilom kandidáta, ani nedošlo k nástupu.
  Túto metodu hodnotím veľmi pozitívne, no je to však na praxi daného Hr-istu, ako začne s touto metódou pracovať 🙂 🙂 samo školenie nestačí.

  Mgr. Lenka Hrubovská, Špecialista ľudských zdrojov, Prima banka Slovensko, a.s

  Kurz bol veľmi zaujímavý svojim obsahom – ponúka nástroj na zvýšenie efektívnosti a presnosti výberu kandidátov, ktorý sa v našej spoločnosti určite posnažíme vniesť do praxe. Prínosom boli aj veľmi príjemní a ochotní lektori, ktorí boli odborníkmi v danej problematike. Určite by som kurz Perfect Match odporučila všetkým, ktorí vo firmách zastrešujú výber zamestnancov – či už zo strany personálnej agentúry alebo interného HR. Zaujímavý by však bol aj pre rozvoj zamestnancov a ich potenciálne ďalšie vzdelávanie – takže aj HR pracovníkom zastrešujúcim vzdelávanie a development.

  Lucia Bartišková, HR Coordinator, Deutsche Telekom Shared Services s.r.o

  Kurz Perfect Match mi poskytol nástroj na takmer denné využitie pri práci konzultanta v internom prostredí a nový argument v jednaní s manažérmi. Odporučil by som ho každému recruiterovi.

  Emil Čižinský, HR Manager, Pepsi Cola SK

  Perfect Match je užitočná technika, ktorá nevyžaduje veľa času na použitie a dokáže obohatiť „štandardné“ pohovory s kandidátmi. Techniku vnímam ako veľmi dobre uplatniteľnú hlavne tam, kde je kontakt s kandidátmi a ich nadriadenými dlhodobejší, takže by som kurz určite odporúčala najmä ľuďom z interných HR.

  Consultant, RecruitMen&Developium Group

  Na kurze Perfect Match som získala iný pohľad na otázky na pohovore (neočakávané, neštandardné) a bližšie spoznanie seba – miestami prekvapenie, čo som sa o sebe dozvedela. Oceňujem, že je na trhu kurz, ktorý je navrhnutý pre ľudí z HR (recruiteri, vzdelávači), ktorý je dostatočne univerzálny pre viaceré firmy a pozície a prináša väčší poriadok do toho, čo reálne manažér chce a potrebuje. Často som mala problém s presnou identifikáciou toho, čo manažér naozaj chce a práve v tom mi môže táto metóda pomôcť.

  Recruiter, Regional Card Processing Center

  Na kurze Perfect Match som dostala možnosť pozrieť sa na výber zamestnancov z úplne iného pohľadu a naučiť sa nové obohacujúce poznatky. Teraz budem vedieť lepšie vtiahnuť manažérov do výberového procesu ešte v rámci identifikácie vhodných tipov kandidátov, pretože doteraz sa angažovali len v neskoršom priebehu a niekedy nevedeli povedať, prečo im kandidát nevyhovuje.

  Nora Božgaiová, Personalista, SECOP, s.r.o. Zlaté Moravce

  Prínosom kurzu Perfect Match je nová, zatiaľ nepoznaná metóda výberu zamestnancov, ktorá pomôže detailnejšie a presnejšie vybrať kandidáta, respektíve spoznať aj vlastných zamestnancov a zamerať sa na ich rozvoj.

  Richard Durkáč, Recruiter, U.S.Steel Košice, s.r.o.

  Kurz Perfect Match bol obohatením o nové praktické skúsenosti, metodológiu a špecializáciu. Tento skutočne pozitívny výstup z kurzu umocnila i príjemná atmosféra, odbornosť školiteľa a výborná organizácia.

  Mária Dudová, Account manager & Ambassador program manager, Challengest

  Perfect Match je nový prístup k výberu zamestnanca, ktorý poskytuje nielen vizualizáciu pre manažéra, ale aj nástroj pre argumentáciu a možnosť ujasniť si potreby a očakávania s manažérom..

  Veronika Križanovičová,HR Business Partner, CRH Slovensko a.s.

  Kurz Perfect Match mi poskytol zrozumiteľnú a praktickú metodiku, vďaka ktorej budem môcť presnejšie nájsť vhodného kandidáta podľa preferovaných požiadaviek a očakávaní manažéra na obsadzovanú pozíciu. Odporučila by som ho každému recruiterovi.

  HR riaditeľ, PPA CONTROLL a.s.